An Ghaeilge ar an bPáirc/Pháirc/ag an Seisiún Traenála – Irish on the Field/at the Coaching Session

When saying the phrases to yourself, please ensure to emphasise the part of the phrase that is in bold print.

Na Maoir/Na hOifigigh – The Match Officials

An réiteoir – (eh raychorrh) The referee
An fear líne – (eh farh leeneh) The linesman
Na maoir chúil – (neh mwee ir) The umpires
An maor líne – (eh mweer leeneh) The sideline official

Na Foirne – The Teams

Tosaí – (tossy) Forward
Cúlaí – (cooley) Back
Cosantóir – (kawssintorr) Defender
Cúl báire – (cool bwaareh) Goalkeeper
Bainisteoir – (bwannish chor) Manager
An fhoireann eile – (in urrin elleh) The opposition
An fhoireann bhaile – (in urrin walah) The home team
Na cuairteoirí – (neh koor chorree) The visitors
An lucht tacaíochta – (eh locked tack-ee-okta)The supporters

An Cluiche – The Game

An chéad leath – (eh kayde lah) The first half
An dara leath – (eh dareh lah) The second half
Tús/deireadh na chéad leithe – (toos/jeroo na kayde lie-heh) Beginning/end of the first half
Gaoth láidir – (gee laajirh) A strong wind
Cluiche dúshláin/cairdiúil – (cleeheh carjool) A challenge match
Cluiche sraithe – (cleeheh sryheh) A league match
Cluiche craoibhe – (cleeheh creeveh) A championship match
Comhscór – (coe scawr)A level match/draw
Athimirt – (ah-im-irch) A replay